Ziraî girdi enflasyonunda yükseliş sürüyor

Zakariya

New member
Tarım-GFE, Temmuz’da aylık bazda yüzde 1,31 artarken, yıllık bazda yüzde 133,41 yükseldi.

Endekste, bundan evvelki yılın Aralık ayına göre yüzde 83,43 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 79,72 artış gerçekleşti.

Ana kümelerde bundan evvelki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %0,71, ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %6,44 artış gerçekleşti. bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran bakılırsa ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %141,75 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE’ye bakılırsa 7 alt küme daha düşük, 4 alt küme daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler sırasıyla, %234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %201,13 ile güç ve yağlar oldu. Bina bakım masrafları yüzde 151,70 artarken, hayvan yemi ise yüzde 145,25 yükseldi. Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler ise sırasıyla, %33,90 ile veteriner harcamaları ve %51,82 ile tohum ve dikim malzemesi oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye bakılırsa 3 alt küme daha düşük, 8 alt küme daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık artışın yüksek olduğu alt kümeler sırasıyla, %6,57 ile materyaller ve %6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. bundan evvelki aya göre azalış gösteren alt kümeler ise %4,72 ile güç ve yağlar ve %0,28 ile öteki mal ve hizmetler oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, %1,22 ile hayvan yemi ve %1,50 ile makine bakım masrafları oldu.