Zeytinlikleri madenciliğe açmak için yeni kanun teklifi

Zakariya

Global Mod
Global Mod
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte zeytinlikleri madenciliğe açabilecek düzenlemeler de yer aldı.

Teklife nazaran, Maden Kanunu’na eklenen süreksiz hususla, ruhsat sahibi yahut rödövansçı olan gerçek yahut hükmî şahıslar tarafınca yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar yahut fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin öbür alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin alanının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, müsaade verilecek maden alanlarının bulunduğu ilçe ve vilayet hudutlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine, kamu faydası dikkate alınarak Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığınca müsaade verilebilecek.

Zeytin alanının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden, madencilik faaliyeti yürütmesi istikametinde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak.

Zeytin alanının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili alanda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ait süreksiz tesisler inşa edilmesine müsaade verilebilmesi için müsaadenin öncesinde ortalarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman şahıslardan alınan görüşler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alanla eş paha büyüklükte müsaade verilecek maden alanlarının bulunduğu ilçe ve vilayet hudutlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin bahçesi tesis edilmesi zarurî olacak.