Türkiye’nin bağışçılık ve hayırseverlik karnesi

Zakariya

Global Mod
Global Mod
Türk halkının karakteri tanımlarken en çok tabir edilen özellikleri hayırseverlik ve misafirperverlik üzere kavramlar olur.

Pekala bu özellikler toplumda ne seviyede…

Türkiye’de ferdi bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış yapılan alanlar ve bağış yapma motivasyonları üzere biroldukça mevzunun ele alındığı Türkiye’de Kişisel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021 Raporu yayımlandı.

Türkiye’de ferdî bağışçılığın ve hayırseverliğin durumunu mercek altına alan rapor evvelki senelera kıyasla Türkiye’de kişisel bağışçılığa dair olumlu bir tablo ortaya koyuyor.

1734 kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı

Türkiye Üçüncü Bölüm Vakfı (TÜSEV) tarafınca yayımlanan rapor, Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Doç. Dr. Selim Fazilet Aytaç liderliğinde, Ekim-Kasım 2021’den geriye dönük son bir yıllık periyodu ele alarak Türkiye’nin 49 ilinin 143 ilçesinde toplam 1734 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler kararında hazırlandı.

Rapor Türkiye’de yaşanan gelişmelerin bireylerin bağış pratiklerine, hayırseverlik algılarına ve bu kapsamda STK’larla olan münasebetlerine ne biçimde yansıdığına dair yorum yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Yapılan yardımların kişi başı kıymeti 983 TL

Birincisi 2006 yılında yayımlanan ve Türkiye’de ferdi bağışçılık alanını izleyen tek kaynak olan rapor neticelerina bakılırsa, ferdi bağışçılık ve hayırseverlik pratikleri evvelki senelera bakılırsa olumlu bir ivme kazanmış durumda. Araştırma neticelerina bakılırsa, Türkiye’de bir yılda yapılan tüm yardım ve bağışların toplam kişi başı kıymeti yaklaşık 983 TL olarak hesaplanıyor.

Bağışlarını bir kuruluş aracılığıyla yapmayı yeğleyenlerin oranındaki artışın yanı sıra, bireylerin farklı cins sivil toplum faaliyetlerine iştirak oranlarında da artış kaydediliyor.

Bu artışta COVID-19’un olumsuz tesirlerine karşı bireylerin ve STK’ların çalışmaları, saha çalışmasına yakın devirde yaşanan doğal felaketlerin yarattığı tahribatların giderilmesi konusundaki inisiyatifler ve 2021 yılının yaz aylarında meydana gelen orman yangınları sebebiyle şahit olunan yardım ve hayırseverlik faaliyetlerinin tesirli olabileceği düşünülüyor.


İnanç duygusu tesirli oluyor

Rapor bilgilerine bakılırsa, bireylerin bağışlarını bir kuruluş aracılığıyla yapmayı tercih etmemesi büyük oranda muhtaçlık sahibiyle müsabaka ve bağış yapacakları ölçüyle ilgili.

Bağışlarını bir kuruluş aracılığıyla yapanların tercihlerini etkileyen hususların başında kurumlara duyulan itimat ve kurumların şeffaflığı geliyor. Bireylerin bağışlarının en belirleyici etmeni ise duyulan itimat ve bağışların gayesine bakılırsa kullanması olduğu belirtilirken bağışların kullanmasına dair bilgilendirme ve geri bildirimde bulunulması ise genel kabul görüyor.

Bilgilendirme biçimleri içinde birinci sırada yüzde 49 ile SMS ve yüzde 35 ile telefon aracılığıyla irtibata geçilmesi tercih ediliyor.

Rapor datalarının, Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Doç. Dr. Selim Fazilet Aytaç ile sivil toplum alanından uzmanların iştirakiyle değerlendirildiği tanıtım toplantısı 14 Nisan tarihinde çevrim içi gerçekleşti.