Son dakika: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi yasalaştı!

semaver

New member
Son günlerin tartışmalı konusu Yeni Spor Yasası konusunda TBMM sonucunı verdi.

Spor Kulüpleri Kanun Teklifi, 265 vekilin 264’ünün oyuyla kabul edildi. 1 vekil çekimser oy kullandı.

YENİ MADDEDE NELER VAR?

Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Futbolcu ile imzalanacak menajerlik mukavelesinin noterde düzenleme biçiminde yapılması zarurî olacak. Menajerlik kontratı en çok iki yıl için yapılabilecek. Fiil ehliyetine sahip olmayan küçükler için vasi yahut velayet sahibinin imzası bulunmak zorunda olacak.

İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI

Anonim şirket üzere örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Ekipler geliri kadar borçlanabilecek. Kulüpler makul ölçü üstündeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak. Kulüp lideri ve yöneticileri bulundukları devir borçlarından sorumlu tutulacak.

Teklifle; futbolcuların tüm muahedeleri şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla azamî 2 yıl kontrat yapabilecek. Komitesi yüzde 3-5 içinde olacak. Federasyonların idare konseyinde en az iki ulusal atlet yer alacak. Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafınca denetlenecek. Yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı takım ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife nazaran tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek lakin teklifin spor faaliyetlerine iştiraki düzenleyen kararları hariç başka kararlar bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

Öte yandan, bakanlık tarafınca tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığı’na bildirileceğine ait düzenleme de ortak önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Teklife bakılırsa, nefret ve ayrımcılık kabahatlerinden mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı iştiraki ve iştiraklerindeki idare, kontrol, disiplin ve ihtiyari öbür heyet üyelikleri, haklarındaki mahkeme yahut ilgili konsey sonucunın katılaştığı tarihte bizatihi sona erecek. Birleşme ve mal varlığının evresi süreçleri, spor federasyonu tarafınca belirlenen dönemin bitmiş olduği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni dönem başlangıcına kadar yapılabilecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan hatalar ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti yahut hatadan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama hatalarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen şahısların bakılırsavden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak.