Nas hududu yüzde 9’muş: TCMB faizi sabit bıraktı, yeni uygulamalar 2023 Para Siyaseti açıklamasıyla

Zakariya

Global Mod
Global Mod
Merkez Bankası Para Siyaseti Heyeti yılın son toplantısında beklendiği üzere faizi yüzde 9 düzeyinde bıraktı.

Açıklamada; “Kurul, nakdî transfer düzeneğinin aktifliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm siyaset araç setini liralaşma maksatlarıyla uyumlu hale getirecektir” denildi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Siyaseti Şurası, siyaset faizini beklendiği üzere yüzde 9’da bıraktı. Merkez Bankası, bundan evvelki ay siyaset faizini 150 baz puan indirerek yüzde 9 düzeyine çekmiş ve faiz indirimi sürecinin bitmiş olduğini bildirmişti. TCMB, son dört toplantısında toplam 500 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmişti.

PPK daha sonrası açıklama şöyleki:

Açıklanan öncü bilgiler sürmekte olan jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da tesiri ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair telaşların devam ettiğine işaret etmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte tahlil araçları yardımıyla temel besin başta olmak üzere kimi bölümlerdeki arz kısıtlarının olumsuz tesirleri azaltılmış olsa da milletlerarası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek düzeylerini sürdürmektedir. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve memleketler arası finansal piyasalar üstündeki tesirleri yakından izlenmektedir. Ülkeler içinde farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para siyaseti adım ve bağlantılarında ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafınca geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla tahlil üretme uğraşlarının sürdüğü gözlenmektedir. Ayrıyeten finansal piyasalar, artan sakinlik risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaya başlamıştır.

2022’nin birinci üç çeyreğinde kuvvetli bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın son çeyreğine dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin tesiriyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. birebir vakitte, imalat sanayi üstündeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üstündeki tesirlerinin şimdilik hudutlu seviyede kaldığı görülmektedir. İstihdam kazanımları benzeri ekonomilere bakılırsa daha olumlu seyretmektedir. Bilhassa istihdam artışına katkı veren dallar dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi artarken, turizmin cari süreçler istikrarına beklentileri aşan kuvvetli katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, güç fiyatlarındaki yüksek düzey ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme mümkünlüğü cari istikrar üstündeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için değer arz etmektedir. Kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının hedefine uygun biçimde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Konsey, nakdî transfer sisteminin aktifliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm siyaset araç setini liralaşma amaçlarıyla uyumlu hale getirecektir. Uygulanacak siyasetler aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Siyaseti metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı güç maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı tesirleri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının tesirleri, global güç, besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu kuvvetli negatif arz şokları tesirli olmuştur. Konsey, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının bir daha tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Azalan dış talebin toplam talep şartları ve üretim üstündeki tesirleri yakından izlenmektedir. Global büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir periyotta sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal şartların destekleyici olması kritik ehemmiyet arz etmektedir. Bu çerçevede Konsey, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul, mevcut siyaset faizinin global talebe ait artan riskleri dikkate alarak kâfi seviyede olduğunu değerlendirmiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir biçimde kurumsallaşması emeliyle TCMB’nin tüm siyaset araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite siyaset adımları para siyaseti transfer sisteminin aktifliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel emeli doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden kuvvetli göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 amacına ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, karşıt para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. bu biçimdelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için uygun taban oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve bilgi odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.