Karaciğer Sirozu

Yasmin

New member
Karaciğer, bedenimizin en büyük organı ve vücutta işleyen birden fazla biyokimyasal olayın (400’den çok nazaranvi) merkezi olarak iş bakılırsan hayati bir ögedir. Tarih boyunca karaciğer filozoflar, şairler, bilim adamları, din adamları, muharrirler ve tabipler tarafınca öbür organlara üstün tutulmuştur. Eski çağlardan beri karaciğer, hayatın oturduğu, insan ruhunun yerleştiği, heyecan, şehvet, öfke ve aşk üzere hislerin saklandığı, zekânın merkezi olan mucizevi bir organ olarak kabul edilmiştir. Eski Mısır’lılar insanların öldükten daha sonraki ömürlerinde birtakım hayati organlara gereksinimleri olduğuna inanır ve bu kıymetli organları mumyalamadan evvel dikkatle çıkarır ve daha sonra mezarın ortasında özel kaplarda saklarlardı. İki hayatın bu vazgeçilmez organları karaciğer, akciğer, mide ve barsaklardan oluşmaktaydı. Tarihte Tityus tanrıça Leto’ya tacizden, öte yandan Prometeus beşerler için Olympus’tan ateşi çalmaktan Zeus’un gazabına uğramış ve tıpkı halde kayalıklara bağlanarak her ikisinin karaciğerlerini akbabanın daima yiyip bitirmesi cezasına çarptırılmışlardır. Lakin karaciğer daima kendini yeniler ve bu ceza Herkül, Prometeus’u kurtarana kadar süregelir. Bu mitolojik hikaye karaciğerin yenilenme gücünü vurgular.

Siroz, çeşitli niçinlere dâhil kronik karaciğer hastalıklarının ilerleyici bir kararı olarak olağan karaciğer hücrelerinin tahrip olup bağ dokusu ile yer değiştirdiği kronik ilerleyici bir karaciğer hastalığıdır. Siroz terimi birinci sefer 1826’da Laennec tarafınca Yunan lisanında “kavrulmuş-esmer” manasındaki “kirrhos” sözünden alınarak karaciğerin otopsideki balmumu görünümünü anlatmak için kullanılmıştır. Karaciğer sirozu biroldukça kronik karaciğer hastalığının son periyodu olarak bilinir. Karaciğer kanserlerinin kıymetli bir kısmı karaciğer sirozu tabanında gelişir ve kıymetli mevt niçinlerindendir. Sirozda karaciğer kanseri haricinde ensefalopati, batında asit enfeksiyonları, yemek borusu varisleri ve kanamaları üzere hayati problemler gelişmektedir.

Tüm dünyada değerli bir hastalık ve mevt sebebi olan sirozda ülkemiz koşullarında en sık etken, kronik hepatit B virüs enfeksiyonudur. Güneydoğu bölgesinde siroz olgularını incelediğimiz bir çalışmada 505 hasta değerlendirildi. Tıpkı çalışmada Türkiye geneli ile misal biçimde niçinsel dağılıma bakıldığında %72,9 etken hepatit B virüsü olarak belirlendi. Öteki siroz niçinleri içinde öbür hepatit virüsleri (hepatit C), alkol, yağlı karaciğer hastalığı, safra yolları kronik hastalıkları, otoimmün karaciğer hastalıkları, metabolik hastalıklar (Wilson hastalığı, hemakromatozis) ve kimi ilaçlar yer almaktadır.