TCMB Temel Sözleşmesinde değişiklik: Yabancı merkez bankalarına ilişkin varlıklar haczedilemeyecek

Zakariya

New member
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Anonim Şirketi Temel Sözleşmesinde değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanlığının husus ile ilgili sonucu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakılırsa, kelam konusu sözleşmenin 40’ıncı hususunun (III) numaları fıkrasına “Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ilişkin para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerine ihtiyati önlem ve ihtiyati haciz konulamaz. bendi eklendi