Sosyolojide Toplumsal Sınıfla Toplum Tiplerinin İlişkisi Nedir?

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Sosyolojide Toplumsal Sınıfla Toplum Tiplerinin İlişkisi Nedir?

Sosyolojide gerek Toplum gerekse de Toplum Tipleri “Modern Öncesi” ve “Modern Sonrası” olmak üzere ikiye ayrılır.

Modern Öncesi Toplumları da birkaç türe ayırmak mümkündür. Avcı ve Toplayıcı Toplumlar, insanların yaşamlarını bitkileri toplama ve hayvanları avlama yolu ile sürdürdükleri, birkaç düzine gibi nispeten az sayıda insandan oluşan ve eşitsizliğin çok az olduğu toplumlardır. Tarım Toplumları, toplumsal yaşamın toprağın ekilip biçilmesine bağlı olduğu toplumlardır. Kırsal Toplumlar, tarımsal üretime ilave olarak evcilleştirilmiş hayvan yetiştiriciliğinin önemli bir geçim kaynağı olduğu ve açık eşitsizliklerin bulunduğu toplumlardır. Büyük ölçüde tarıma dayanan ancak ticaretin ve tarım dışı üretimin de yoğun olduğu, krallık veya imparatorlukla idare edilen, farklı derslikler arasında önemli eşitsizliklerin bulunduğu toplumlara sanayileşmemiş uygarlıklar veya alışılmış devletler adı verilir. 19. Yüzyıl sonrasında bu tip alışılmış toplumlar büyük ölçüde ortadan kalkmış ve değişik bir toplum tipi gelişmiştir.

Toplumun endüstri ve teknolojiye dayandığı, nüfusun büyük bölümünün fabrikalar, ofisler veya dükkanlarda çalışmakta olduğu, insanların çoğu zaman endüstriyel üretimin yoğun olduğu kentlerde yaşadıkları, önceki toplum tiplerine göre daha gelişmiş ve yoğun siyasal düzene sahip olan bu toplum tipi modern toplum veya endüstri toplumu olarak adlandırılır. Günümüzde ise endüstrinin, endüstri toplumumuzundaki formundan büyük ölçüde farklılaştığı ve görece arka planda kaldığı, bilgi ve iletişim sektörlerinin ön plana çıktığı, “Bilgi Toplumu” veya “Endüstri Sonrası Toplum” olarak isimlendirilen yeni bir toplum tipinin oluşmakta olduğu kabul edilmektedir. Geleneksel toplumdan endüstri toplumumuzuna, endüstri toplumumuzundan bilgi toplumumuzuna geçiş, toplumsal değişmenin bir sonucudur. Toplumsal değişme, toplumumuzun kültürel, yapısal, ekolojik ya da demografik özelliklerindeki değişmeyi ifade eder.

Kaynak: felsefe.gen.tr
 
Üst