FASHION WEEK İSTANBUL: LUG VON SIGA İLKBAHAR / YAZ 2022 KOLEKSİYONU

kumsal

New member
Vakti objektif, matematiksel bir olgu olarak kabul etmek yerine müddet ve bellek ile ilişkilendiren, geçmiş, bugün ve gelecek biçiminde modüllü bir kavram değil bir bütün, “yekpâre, geniş bir ân” olarak kabul eden dizayncı, İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu da vakit ve yerin gerçekliğinden uzakta bir noktada sinemaya alıyor: Sanatçı ve akademisyen Hüsamettin Koçan’ın Bayburt’un ıssız bir köyünde yarattığı Baksı Müzesi Lug Von Siga TIMESCAPE koleksiyon sinemasının meskeni oluyor. Dizayncı Gül Ağış bu seçimi “Tam da hiçliğin ortasında, sonsuz bir boşluk hissiyle çevrili, geçmişin gelecekle kucaklaştığı bir yer hayal etmiştim. Baksı Müzesi, Anadolu’un tam kalbine iniş yapmış bir uzay gemisini çağrıştırarak koleksiyonun his ve kıssasını harika biçimde tamamlıyor”. kelamlarıyla açıklıyor.

2009 yılında hazırladığı “Global Warming, Küresel Warning” isimli birinci Lug Von Siga koleksiyonundan bugüne etrafa hassas gereçleri seçmeye ihtimam gösteren Gül Ağış, sürdürülebilirliği marka DNA’sının vazgeçilmez bir bileşeni olarak konumlandırıyor ve koleksiyonda keten, cupro ve organik koton üzere kumaşlar tercih ediyor.

Koleksiyonu incelemek için fotogaleriyi ziyaret edin.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38
 
Üst