DNS Nedir?

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
DNS (Domain Name System, Etki Alanı Adı Sistemi) bilgisayarları etki alanları(domainler) adları olarak adlandırmayı hedefleyen bir sistemdir. TCP/IP iletişim kuralının bir parçası veya tamamlayan hizmetidir. DNS sayesinde bilgisyarlar, mehmet gibi bir ad yerine ait olduğu etki alanıyla beraber adlandırılır: mehmet.Sirket.Com gibi. Böylece daha anlaşılır hiyerarşik bir yapı oluşturulur. DNS yapısının en temel işlevi ise TCP/IP ağlarında, adlarda aygıtların IP adreslerinin çözülmesi işlemidir. Buna ad çözümleme denir.
Peki neden DNS bu kadar önemlidir? Active Directory kurmak veya dcpromo ile etki alanı oluşturulacaksa önce Active Directory tarafından kullanılan bölge(zone) yaratılmalıdır. Örneğin sirket.Com diye bir Active Directory etki alanı kurulacaksa, sunucu üstünde DNS hizmeti sirket.Com adlı bir bölge yaratılmalıdır.
DNS, daha anlaşılır ve hiyerarşik bir yapı oluşturur. Hiyerarşik sistem içinde, en üst düzey etki alanları kökü oluşturur. Bu sebeple de buna kök etki alanı denir.
Mehmet.Sirket.Com
Domain Name System (DNS), TCP/IP ağlarında client/server iletişimin tamamlayıcı bir parçasıdır. DNS (Domain Name System), ağ içerisindeki bilgisayarların adlandırılmasını veya adlarının elde edilmesini sağlamayı başaran bir sistemdir. Internet üstünde yaygın olarak kullanılacak olan DNS sistemi özel ağlar (intranet) içinde de kullanılabilir. Bildiğimiz gibi TCP/IP ağlarında bilgisayarların birer IP adresi vardır ve ağ içerisindeki iletişim bununla sağlanır. Ancak ağ içerisindeki çok sayıda bilgisayarların IP adresini bulmak ve kullanmak zor olur. Bu sebeple ağ bölümlerine (domain) ve bilgisayarlara belli bir hiyerarşi içinde adlar verilir. İşte DNS, bu adlandırma sistemidir.
TCP/IP ağlarında bilgisayar adlarını IP adreslerine çeviren dağıtık bir veritabanı olan DNS, Windows 2000’deki ad çözümlemesi (name resolution) için kullanılır. Windows 2000 Active Directory’ye yükseltmek ve bir etki alanı oluşturmak için yerel veya remote (uzak) olmak üzere bir DNS kuruluşuna gereksinim vardır. Bir Windows 2000 Server’e DNS hizmetini kurarak DNS sunucusunun aktif hale getirlmesinin ardından diğer istemci bilgisayarlar TCP/IP konfigürasyonlarında DNS Server’ın adını belirterek DNS’ten yararlanırlar.
DNS sisteminde ağ içerisindeki bilgisayarlar düz bir liste olarak değil de hiyerarşik ve mantıksal bir liste olarak tutulur.
Düz bilgisayarlar listesi:
İrfan
Murat
Laboratuar
Bilgisayar Müh.
Arşiv
...........
Hiyerarşik Sistem:
Irfan.Sirket.Com
Murat.Sirket.Com
Altsirket.Sirket.Com
Arsiv.Altsirket.Sirket.Com
DNS adlandırma sisteminde başta Internet olmak üzere bilgisayarların ve hizmetlerin yerleştirilmesi için kullanıcı-tanımlı adlar kullanılır. Böylece bir kullanıcı bir DNS adını (domain adı) girdiğinde DNS servisleri bu adı çözerek IP numarasını elde eder. Örneğin sirket.Com adı bir bilgisayarı, posta veya Wenb sunucusunu belirtir. Sirket.Com kolay ve anlaşılabilir bir addır. Ancak ağ üstünde bilgisayarlar sayısal adreslerle iletişim kurarlar.İşte DNS sistemi bu sayılar ile kullanıcı-temelli adlar ile ilişkiyi kurar.
Resimdeki örnekte client(istemci) bilgisayar sirket.Com diye adlandırılan bilgisayarın IP adresini sorgulamaktadır. Bu yanıt DNS server tarafından kendine verilebilecektir. Çünkü DNS server diğer bilgisayarların adlarını ve IP adreslerini tutmaktadır.
DNS şunları yapar:
• Etki alanı adlarının IP adreslerini çözer.
• IP adresi ve etki alanı adları veritabanının güncellemelerinin yapılması ve sorgulanması.
• Veritabanı bilgilerinin DNS sunucuları arasında çoğaltılması.
• Veritabanı için bir şema sağlar.

Alıntıdır
 
Üst